Zorg

RKZ Beverwijk kiest voor CoTech

Voor de nieuwbouw van het RKZ ziekenhuis in Beverwijk heeft het ziekenhuis voor de balie van de Spoedeisende Eerste Hulp gekozen voor een CoTech Veiligheidsscherm om daarmee een veilig open-balie beleid te kunnen realiseren.

Het CoTech Veiligheidsscherm is een belangrijk product geworden voor ziekenhuizen wanneer er een veilige open balie gerealiseerd moet worden. Bij ca. 40% van de ziekenhuizen in Nederland zijn inmiddels één of meerdere systemen te vinden. Vaak in de balie van de SEH, maar ook de dienstapotheek of de centrale entree balie worden hiermee uitgerust.

Voor het RKZ wordt het systeem rond de zomer 2024 geplaatst en naar verwachting dit najaar in gebruik genomen.

Wilt U ook eens onderzoeken of dit een oplossing voor u nieuw te bouwen balie is ? We kijken graag vrijblijvend met u mee. Bel of mail ons voor meer informatie of een afspraak.

Veel schermen omgebouwd

Covid biedt voor iedereen uitdagingen. We hebben al eerder bericht te kunnen helpen!
Bij vele gebruikers van het CoTech scherm hebben we inmiddels een optie voor een extra stop ingebouwd. Dit biedt gebruikers de mogelijkheid het scherm te gebruiken met een instelbare opening aan de bovenzijde.

Zo kan altijd het optimum worden gevonden tussen klantvriendelijkheid en persoonlijke bescherming.

Wil u weten of uw scherm ook omgebouwd kan worden? Neem contact met ons op en we zoeken het graag voor u uit.

LUMC vertrouwt op CoTech.

Het Leids Universitair Medisch Centrum staat in de academische wereld bekend als vooruitstrevend ziekenhuis waar met resultaten uit medisch onderzoek regelmatig de wereldpers wordt gehaald.

Daarnaast is het ook een ziekenhuis net als vele andere, waar mensen komen die acute medische hulp behoeven. En waar diezelfde mensen soms denken hun wensen met agressie kenbaar te moeten maken om geholpen te worden. Onterecht en hoogst ongewenst uiteraard, maar inmiddels een maatschappelijk gegeven.

De afdeling SEH heeft hier regelmatig mee te maken. Het LUMC heeft de grote verbouwing van de afdeling dan ook aangegrepen om extra voorzieningen te treffen die het veiligheidsgevoel van het personeel verhoogt. Daarnaast hebben ze ook nog een goede voorziening tegen overdracht van virussen middels de bekende ‘aerosolen’.

Door middel van twee Cotech Veiligheidsschermen van 1800 mm breed heeft het baliepersoneel bij agressie de beschikking over een snelsluitende balieafsluiting.

Daarbij kunnen ze met de optie ‘variabele stop’ beide Veiligheidsschermen op het zelf gekozen tussenstand zetten. Omdat de Veiligheidsschermen vanuit de balie omhoog bewegen, gaat het besmettingsrisico hiermee significant omlaag, terwijl het rechtstreekse spreek- & zichtcontact behouden blijft.

De systemen zijn nu op een tijdelijke locatie in de balie gebouwd. Omdat de Veiligheidsschermen volledig zelfdragend zijn, is verhuizing op termijn naar de nieuwe locatie geen enkel probleem.

LUMC – Balie SEH met twee CoTech Veiligheidsschermen

VieCuri Venlo & CoTech.

Een mooie open balie in de SEH. Dat past helemaal bij dit ziekenhuis in de grensstreek. Lopend door dit ziekenhuis ervaar je de sfeer van openheid en transparantie. Er is veel gebruik gemaakt van glaspartijen en doordachte zichtlijnen in combinatie met een moderne architectuur.

Dat deze openheid en transparantie niet bij iedereen het juiste gevoel opwekt, blijkt als een bezoeker van de SEH besluit zijn woede te koelen door diverse losse materialen uit de wachtkamer over de balie te gooien. Het SEH personeel is uiteraard ontdaan en verwacht maatregelen. De directie wil de open sfeer behouden en kiest daarom voor het CoTech systeem. In Nederland inmiddels bij zo’n 40 ziekenhuizen in gebruik, meestal in de balie van de SEH.

Voortvarend benadert het ziekenhuis haar interieurbouwer Van Lier met de vraag voor een nieuwe balie, voorzien van twee CoTech Veiligheidsschermen van 1800 mm breed. Beide systemen dienen te worden voorzien van kogelwerend glas voor maximale bescherming. Het resultaat ziet op onderstaande foto’s.

Medio december 2020 wordt de nieuwe balie in gebruik genomen. Het ziekenhuis is tevreden dat de open balie behouden is gebleven. Het baliepersoneel is blij dat ze met een goed gevoel op de nieuwe, veilige werkplek aan de slag kunnen.

Bedreiging en geweld zijn gangbaar op de Huisartsenpost.

‘Bedreiging en geweld zijn gangbaar op de huisartsenpost’ kopte het dagblad Trouw op 19 juli 2019. Ook de andere grote dagbladen (Volkskrant, NRC, AD, Telegraaf), evenals verschillende omroepen zoals RTL en NOS (NOS-website en NOS Radio 1 Journaal) en later die dag Hart van Nederland besteedden aandacht aan de uitkomsten van het onderzoek dat Trouw, met medewerking van beroepsorganisatie ‘InEen’, uitvoerde onder huisartsenposten. 29 medewerkers vulden de vragenlijsten in. ‘InEen’ geeft aan niet verrast te zijn door het feit dat er sprake is van bedreiging en geweld, maar wel onthutst over de aantallen. Bijna 60% van de ondervraagde directeuren geeft aan dat het steeds vaker gebeurt. Het is voor de eerste keer dat er landelijke cijfers bekend zijn. Op korte termijn wil ‘InEen’ samen met haar leden bekijken of er behoefte is structureel landelijke cijfers te gaan bijhouden. Maar vooral is het belangrijk om met elkaar te bepalen of op landelijk niveau aanvullende maatregelen nodig zijn om aan deze kwalijke ontwikkeling een halt toe te roepen.

Uit onderzoek is gebleken dat agressieve cliënten eerder en vaker hun zin krijgen dan mensen die zich aan de regels houden. Dat is de reden dat de trend van agressie tegen zorgmedewerkers een stijgende lijn vertoond.

Met een CoTech Snelsluitend Veiligheidsscherm zorgt een huisartsenpost in ieder geval voor goede communicatie met de patiënt en veiligheid voor z’n personeel. Daarnaast is het personeel in staat om de balie snel en veilig af te sluiten waardoor de agressor niet zijn zin kan doordrijven. Met als uitkomst dat de agressie tot een, voor de agressor, ongewenst resultaat leidt.

Agressie aan de balie steeds groter probleem bij huisartsenpraktijk.

Een huisarts in Loosdrecht raakte onlangs zwaargewond door een aanval van een agressieve patiënt. Afschuwelijk natuurlijk als dit gebeurt: een gewelddadige actie tijdens de uitoefening van je vak. Hoe kunnen huisartsenpraktijken omgaan met agressie in de praktijk en vooral: hoe kun je dit zoveel mogelijk voorkomen? Daar zijn specifieke trainingen voor.

Paulus Lips, huisarts, spreekt hierover in een radio-interview met NPO 1. Lips is voorzitter van het Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg (SSFH). Hij geeft aan dat agressie en geweld vaker voorkomt in de huisartsenzorg. “Uit onderzoek blijkt dat de helft van de huisartsenpraktijken het afgelopen jaar te maken heeft gehad met agressie en geweld. Het gaat dan om alle vormen, variërend van intimidatie en schelden tot aan fysiek geweld.” Lips heeft zelf wel eens te maken met boze patiënten, die met verbaal geweld hun zin willen krijgen. ‘In mijn praktijk in de binnenstad van Amsterdam komen ook verslaafden. Zij willen bepaalde medicijnen en die schrijven wij niet zomaar voor. Dan kan zo’n incident gebeuren.’

Impact
Lips: ‘Ze zeggen weleens dat schelden geen pijn doet, maar het kan intimiderend overkomen op de huisarts, doktersassistenten en praktijkondersteuners.’ Volgens Lips heeft agressie in een huisartsenpraktijk behoorlijke impact. ‘Huisartsenzorg is menselijke zorg. Je kent de meeste mensen die bij je in de praktijk komen. Als dit dan gebeurt in je praktijk, is dat heel schokkend’, vindt Lips.

Agressie aan de balie
Het is opvallend dat in Loosdrecht een huisarts slachtoffer is geworden. De agressie richt zich namelijk meestal tot doktersassistenten aan de balie. ‘We hebben in onze praktijk de afspraak dat bij een incident de huisartsen uit hun spreekkamers komen en zich bij de assistenten voegen, zodat zij er niet alleen voor staan. En als het nodig is, schakelen we de politie in. Dat was afgelopen jaar een keer het geval.”

Veilig werken in de huisartsenzorg
Huisartsen, doktersassistenten en praktijkondersteuners kunnen bij SSFH trainingen volgen over de de-escalerende maatregelen om geweld en agressie in de kiem te smoren. Maar ook hoe je ermee omgaat als een incident heeft plaatsgevonden. ‘Agressie levert vaak stress op en minder plezier in het werk. Daar moet je het als team met elkaar over hebben, je moet elkaar opvangen. Daar gaat het aanbod van de SSFH ook over’, aldus Lips.

Meer informatie
Wil je meer weten over wat je kunt doen om agressie te voorkomen of hoe je collega’s kunt helpen na een agressie-incident? Bekijk hier onze oplossing!

 SSFH besteedt er uitgebreid aandacht aan op de website.

Luister het hele interview met NPO 1

CoTech op de Belgische televisie.

Afgelopen juni hebben we een CoTech Veiligheidsscherm in de balie van de nieuwe Spoed-afdeling van het Universiteits-Ziekenhuis in Gent geïnstalleerd. Inmiddels is de spoed afdeling geopend, en met enige trots hebben we vastgesteld dat men bij de Vlaamse televisiezender AVS uitgebreid melding maakt van de eerste “springbalie” die in België is toegepast. Uiteraard is de juiste benaming van ons product een CoTech Veiligheidsscherm, maar we begrijpen dat de term “springbalie” iets meer zegt over de aanwezige functionaliteit in de betreffende balie. Onderstaand vindt u de link naar het betreffende nieuwsbericht.


CoTech verlegt grenzen.

Onlangs heeft het Universitair Ziekenhuis in Gent besloten haar Spoed afdeling aanzienlijk te vergroten. Bij hun zoektocht naar een vriendelijke en veilige open balie was er in België geen passende oplossing beschikbaar. Gelukkig troffen ze in Nederland het CoTech Veiligheidsscherm op  de SEH afdeling van diverse ziekenhuizen aan. In België speelt, zoals te verwachten was, dezelfde problematiek met betrekking tot agressie en onveiligheid op Spoed-afdelingen.

Inmiddels zijn we bezig met de bouw van een systeem van 2300 mm breed, voorzien van BR4-NS glas (21mm dik). De verwachting is dat we het systeem medio Juni 2018 gaan plaatsen.

Isala breidt uit met CoTech.

Het Isala ziekenhuis in Zwolle gaat de Spoedeisende-hulp afdeling fors aanpakken. Op deze SEH worden jaarlijks 35.000 patiënten ontvangen.

Het Isala kiest voor een balie die meer klantvriendelijk is en vooral ruimer. In vergelijking met de huidige, redelijk gesloten, situatie wordt de nieuwe balie open en daarbij voorzien van een snelsluitend CoTech Veiligheidsscherm van 1100 mm breed.

Omdat in de nabijgelegen Huisartsenpost enige tijd geleden al twee CoTech Veiligheidsschermen geplaatst zijn, heeft men hier ervaringen opgedaan met het gebruik van een open balie. Het gevolg is geweest dat Isala hier de beveiliging heeft kunnen halveren, wat uiteraard tot een aanzienlijke besparing heeft geleid.

Het Isala hoopt enm verwacht door het gebruik van een open balie bij de nieuwe SEH ook een dergelijk resultaat te boeken. Met name door een beter klantcontact en minder incidenten. Ook voor het personeel verwacht men een verhoging van het veiligheidsgevoel en daardoor een verbetering van de werksfeer.

De verwachte plaatsing is begin oktober 2017.

Haaglanden MC kiest voor CoTech!

Ook het MC Haaglanden in Den Haag kiest voor CoTech.

Bij de vernieuwing en uitbreiding van de Spoedeisende Hulp van het Medisch Centrum Haaglanden (locatie Westeinde) heeft men gekozen voor veilige open balies.

In de oude opstelling werkte het baliepersoneel uit veiligheidsoverwegingen 24/7 achter vast glas. Door een aantal vervelende incidenten had men ooit gekozen voor een balie met vast glas, en het aantal incidenten was in de loop van de jaren niet echt afgenomen. Het klantcontact verliep via een intercom. Dat het contact hierbij niet optimaal was nam men voor lief.

Uit ervaring weten we inmiddels dat een open balie veel minder incidenten geeft dan een gesloten balie. Een SEH is en blijft een afdeling waar de emoties hoog kunnen oplopen. Dat men hierdoor voor het personeel een veilige werkomgeving en een hoog veiligheidsgevoel wil, is logisch. Door de toepassing van CoTech Veiligheidsschermen behoudt men de open balie met alle voordelen, en worden de nadelen ondervangen door het systeem dat een veilige en snelle afsluiting garandeert.

Architectenburo Prent – Landman tekent voor het ontwerp. Interfurn Winschoten neemt de interieurbouw voor zijn rekening. Rond de zomer van 2016 wordt dit deel van de vernieuwing opgeleverd.

Volgende