Veelgestelde vragen

1 - Hoe snel sluit het anti-agressiescherm de balie af?

Het CoTech Veiligheidsscherm is inderdaad een anti-agressiescherm en sluit de balie geheel af binnen 1 seconde. Na een halve seconde is al 3/4 deel van de hoogte afgesloten. Fysiek geweld tegen baliemedewerkers is uitgesloten!

2 - Er staat op de website dat het baliescherm preventief werkt. Hoe is dat te verklaren?

In de praktijk is gebleken dat de medewerkers die achter een open balie werken, waarin een CoTech Veiligheidsscherm is geplaatst, zich veel zekerder voelen. Omdat het scherm er is hebben ze een prettiger gevoel en blijven rustiger in gesprekken, waardoor gesprekken niet uit de uit de hand lopen. Het scherm voorkomt fysiek geweld.

3 - Wordt de bezoeker extra kwaad bij gebruik van een schietluik?

Het belangrijkste van het CoTech Veiligheidsscherm is dat het preventief werkt, dat de medewerker zich kan beschermen voor het geval er toch nog agressie plaatsvindt en dat de medewerker zich kan beschermen voordat hij of zij eventueel letsel oploopt. Als het scherm in de veilige balie geactiveerd is, is de eerste reactie bij bezoekers vaak totale verbazing. Vervolgens moet er een plan zijn hoe met de agressief geworden bezoeker om te gaan.

4 - Wat als de bezoeker tussen het luik zit als het omhoog schiet?

Het CoTech Veiligheidsscherm is zo ontworpen dat het u ook optimaal beschermt tegen eventuele claims van een bezoeker. In het scherm zijn namelijk diverse veiligheidsmaatregelen genomen ter bescherming van de bezoeker:
• Het scherm beweegt van onder naar boven. Eventuele lichaamsdelen bewegen dan automatisch uit de gevarenzone.
• We adviseren een minimale afstand van 40 cm tot de bezoeker.
• Het scherm sluit de laatste ca 15 cm met een kracht van maximaal 15 kg. Dit is een norm die wordt toegepast bij schuifdeuren.

5 - Waarom levert een omhoog schietend luik een klantvriendelijke balie op?

Als er een CoTech Veiligheids- of Baliesluitscherm in de balie is geplaatst is het mogelijk om in alle normale gevallen open te communiceren. Voor alle bezoekers zonder kwaad in de zin is dat bijzonder prettig. Er is geen glas geplaatst en er hoeft niet door een microfoon gesproken te worden. De balie is dus klantvriendelijk voor alle bezoekers die zich normaal gedragen.

6 - Helpt de CoTech balieafscherming bij het omgaan met agressie bij bezoekers?

Ja. Het scherm is een belangrijke factor voor het gevoel van de baliemedewerker. Daardoor is het van positieve invloed op de omgang met agressieve bezoekers. Elke cursus omgaan met agressie is daar ook een belangrijke aanvulling op. Wij adviseren dan ook het scherm inclusief het volgen van een goede cursus of training. Deze trainingen heten bijvoorbeeld training omgaan met verbale en fysieke agressie, cursus omgaan met lastige klanten, training van agressie naar dialoog, omgaan met overlast en agressie.

7 - Helpt de baliebescherming bij het voorkomen van agressie bij cliënten?

Ja. Het scherm is een belangrijke factor voor het gevoel van de baliemedewerker. Daardoor is het van positieve invloed op de omgang met klanten en voorkomt het vaak verbaal en fysiek geweld aan de balie. Wel adviseren wij cursussen voor de omgang met agressie en geweld te volgen als aanvulling.

8 - Voorkomt het ontwerp van een veilige balie agressie bij klanten?

Een goed overdacht ontwerp van een balie werkt zeker mee aan het voorkomen van agressie. Een glazen wand schept afstand en roept eerder agressie op. Hoe opener de balie is, hoe klantvriendelijker. Met het CoTech Veiligheidsscherm is de balie geheel open en daardoor bijzonder klantvriendelijk.

9 - Is de snelsluitbalie een verplichte werkplekbescherming vanuit de ARBO-wetgeving?

Navraag bij Mr J. Cival, advocaat bij Van Diepen Van der Kroef in Alkmaar, levert op:
“Werkgevers zijn op grond van de Arbeidsomstandighedenwet verplicht de arbeid met inbegrip van de arbeidsplaatsen zo veilig mogelijk te organiseren en in te richten en daarbij de ‘state of the art’ ook in professionele dienstverlening tot vertrekpunt van beleid te maken. De wet noemt bijvoorbeeld als concrete verplichting dat, wanneer een situatie ontstaat, waarin direct gevaar voor de veiligheid of gezondheid van de werknemer ontstaat, er een maatregel moet zijn getroffen die het mogelijk maakt dat de werknemer zich snel in veiligheid kan stellen. Uitgangspunt van veiligheidsbeleid dient te zijn: het treffen van die maatregelen die redelijkerwijs nodig zijn om schade (letsel) te voorkomen. Een werkgever die deze zorgplicht niet in acht heeft genomen, is in beginsel aansprakelijk voor schade die de werknemer bij zijn werkuitoefening lijdt.”

10 - Is de springbalie voldoende als werkplekbeveiliging?

Uiteraard is dit geheel afhankelijk van uw situatie. U zult zelf een Risico-Inventarisatie en –Evaluatie (RI&E) en een veiligheidsplan moeten schrijven, al dan niet in overleg met een ARBO-dienst. Dan kunt u bepalen wat voor u de optimale arbeidsomstandigheden zijn. Het CoTech Veiligheidsscherm is over het algemeen slechts een deel van dit plan.

11 - Het snelluik is toch bescherming tegen geweld, geen bescherming tegen agressie?

Het is beide. Het werkt preventief waardoor gesprekken met bezoekers niet uit de hand lopen, dus ook een bescherming tegen verbaal geweld. Als iemand besluit fysiek geweld te gebruiken is de baliemedewerker door middel van het CoTech Veiligheidsscherm in staat zichzelf in veiligheid te brengen.

12 - Wij hebben als beveiliging van medewerkers een portier. Is dat niet voldoende bescherming van baliepersoneel?

Van een portier gaat tot op zekere hoogte een preventieve werking uit. Als er vervolgens geweld aan de balie optreedt gebeurt dat doorgaans zo snel dat de portier vaak te laat is. Door middel van het scherm kan de receptiemedewerker zich beschermen tegen geweld, zonder ook maar een klap te krijgen. Het plaatsen van het scherm is een stap richting optimale arbeidsomstandigheden.

13 - Is CCTV (camerabeveiliging) niet voldoende als baliebeveiliging?

Het is de laatste jaren een trend om overal cameras op te hangen. Wij zijn van mening dat u dit geld beter in een veiligheidsscherm kunt investeren. Dit geeft namelijk naast de preventieve werking de medewerker ook de mogelijkheid zich letterlijk te beschermen tegen lichamelijk geweld. Van een camera gaat hooguit een preventieve werking uit.

14 - Wat zijn er nog meer voor veiligheidsvoorzieningen voor baliemedewerkers?

Met betrekking tot de balie is het belangrijk een gelijkwaardige positie voor de baliemedewerker en de bezoeker te realiseren. Dit gebeurt door beide op dezelfde ooghoogte te plaatsen. Verder kunt u denken aan CCTV (camerabeveiliging), een portier of beveiligingsmedewerker, meldsystemen, een veiligheidsconvenant met de politie, enz.

15 - Is deze kogelwerende balie alleen geschikt voor beveiliging van een publieke ruimte?

De CoTech Veiligheidsschermen zijn momenteel toegepast in zeer verschillende organisaties: een landelijk dagblad, politiebureau, spoedeisende hulpafdelingen bij ziekenhuizen, de balie nachtportier bij een ziekenhuis, de algemene balie in een ziekenhuis, de methadonverstrekking, een belastingkantoor, etc. Zie hiervoor onze referenties op deze website.

16 - Kan ik de balie beveiligen zonder dat het voor de cliënten zichtbaar is?

Het CoTech scherm is een type baliebeveiliging dat normaal gesproken onzichtbaar is. Wat u ziet is een zeer dunne sleuf in het balieblad en met borstels afgeschermde slanke stijlen aan de zijkanten.

17 - Is er een mogelijkheid om chauffeurs van trams en bussen te beveiligen met het CoTech scherm?

Domas Systems (moederbedrijf van CoTech) heeft diverse ontwerpen klaar liggen om de bestuurders van trams en bussen te beveiligen tegen fysiek geweld met een scherm. Op deze manier kunnen zij zichzelf preventief beschermen tegen lastige, agressieve of gewelddadige reizigers. Wij benaderen de beslissers bij de grote vervoersmaatschappijen om hen te interesseren voor een dergelijk scherm.

18- In ons anti molest-veiligheidshandboek staat dat wij een beveiligingsmedewerker alarmeren,. Is dat nog nodig?

Alarm slaan door bijvoorbeeld iemand van de bewaking of beveiliging te alarmeren is altijd goed. Door gebruik te maken van het CoTech Veiligheidsscherm is er echter direct een mogelijkheid voor de medewerker om zich te beschermen. Het baliescherm is aan te sluiten op ieder alarmsysteem of beveiligingssysteem.

19- In ons tankstation hebben wij een OBRI, maakt een scherm daar de balie veilig?

Als een benzinestation of servicestation gebruik maakt van een afgesloten kassiersruimte (OBRI) of schuifraam, mag het station na een bepaalde tijd ’s avonds open zijn. Indien een CoTech baliesluitscherm is geplaatst kan de balie tegen de avond langzaam afgesloten worden. Indien een CoTech Veiligheidsscherm is geplaatst kan de balie snel en veilig worden afgesloten. Indien zich overdag een calamiteit voor doet, kan het CoTech Veiligheidsscherm omhoog schieten en de medewerkers van het tankstation beveiligen.

20- Wat doet het bedrijf achter CoTech Veiligheidsschermen nog meer?

Het bedrijf Domas Systems BV bouwt zeer veel diverse soorten machines. Dit zijn:
Doseermachines
Afvulmachines
Oliebollenmachine Bolliemax
Machinebouw
Serie machinebouw
Seriemachines
Seriemachine

 

Antwoorden bouwkundige vragen

1 - Is het inbouwscherm achteraf in de bestaande balie in te bouwen?

In principe is dit mogelijk. In de praktijk zien we echter vaak dat er onder en door de balie bijvoorbeeld erg veel bekabeling is aangebracht, waarlangs of waardoorheen de plaat die omhoog schuift moet. Door hier samen naar te kijken is na te gaan of het mogelijk is.

2 - Ik wil met het veiligheidsloket de openbare ruimte afschermen ter voorkoming van agressie en geweld tegen onze medewerkers, maar wat zijn de keuzes in materiaal van het scherm?

Het CoTech Veiligheidsscherm kan worden gemaakt van staal, kunststof, inbraakwerend glas, slagvast glas, kogelwerend glas. Ook kunt u kiezen voor glas met een folie, zodat de belager niets meer kan zien, maar de medewerkers de belager nog wel.

3 - Blijft er onder ons loket voldoende voetruimte na het inbouwen van een veiligheidsluik?

Ja. De aandrijving kan op een plaats naar keuze gezet worden. Daarnaast wordt er bijna altijd gebruik gemaakt van een verhoogde vloer, waaronder in veel gevallen de aandrijving kan worden geplaatst.

4 - Wat is de maximale breedte van het scherm in de balie?

De schermen kunnen uit een stuk worden gemaakt tot maximaal ca 2,5 meter. Een dergelijk breed scherm wordt echter erg lastig te vervoeren. Het in een gebouw op de juiste locatie plaatsen van zo’n breed scherm kan ook problemen opleveren. Over dit soort specifieke vragen kunt u altijd contact met ons opnemen.

5 - Wat is de maximale hoogte van de balie?

De hoogte die het scherm kan afsluiten wordt beperkt door de hoogte die onder de balie beschikbaar is. In principe kunnen we 100mm minder afsluiten dan er ruimte onder de balie is. Boven de balie zijn er diverse mogelijkheden om met een vast scherm te werken, al dan niet transparant. Over dit soort specifieke vragen kunt u altijd contact met ons opnemen.

6 - Als architect hou ik van een open balieontwerp. Is er een mogelijkheid de stijlen weg te nemen?

Er zijn diverse mogelijkheden het geheel zo open mogelijk te maken. De stijlen van de balie geheel wegnemen kunnen we niet, we hebben wel zeer veel ervaring met het meedenken het balieontwerp zo open mogelijk te maken. Over dit soort specifieke vragen kunt u altijd contact met ons opnemen.

7 - Is het een elektrisch of pneumatisch systeem?

Het systeem is geheel elektrisch. Er wordt geen pneumatiek gebruikt. Dit past niet in een kantooromgeving.

8 - Functioneert het geheel nog als de stroom is uitgevallen?

Indien dit noodzakelijk is kan dat geregeld worden met een noodaccu, of door het systeem aan te sluiten op een bij u aanwezige noodstroomvoorziening. De praktijk leert echter dat er aan de balie of receptie zonder stroom weinig werkzaamheden verricht kunnen worden, dus vaak wordt hier niet voor gekozen.

Meer informatie over het baliescherm vindt u hier.
Het scherm wordt ook wel schietluik balie genoemd. Hier een uiteenzetting over de keuze voor een gesloten of open balie.