Over ons

Domas Systems B.V. is de fabrikant van de CoTech systemen. Domas Systems is een machinefabriek en gevestigd in het Noord-Hollandse Hem. Naast CoTech systemen ontwerpt en produceert Domas Systems B.V. speciaal- en seriemachines voor de industrie.

De ontwikkeling van het CoTech Veiligheidsscherm is begonnen in 1998. Een groot mediabedrijf kreeg te maken met bezoekers aan de balie die op onverwachte momenten agressief werden. Om de veiligheidssituatie van haar baliepersoneel te verbeteren is men op zoek gegaan naar een oplossing. Voorwaarde voor de gekozen oplossing was dat de balies open en toegankelijk moesten blijven voor het overgrote deel van de bezoekers die goed van zin waren.

Een dergelijke voorziening bleek niet standaard beschikbaar. Om een systeem te ontwikkelen waarmee de balie in urgente situaties toch op een veilige wijze, snel af te sluiten was, kwam men uit bij machine-ontwikkelaar Co-Engineering. Deze is in 2003 verder gegaan onder de naam Domas Systems B.V.

De eenvoudigste oplossing voor een snelsluitend systeem is een dalend scherm. De zwaartekracht helpt hierbij een handje. Het eerste ontwerp was dan ook op dit principe gebaseerd. Arbo-technisch werd dit echter door de klant afgekeurd. Men moet vanuit de ‘machine-richtlijn’ rekening houden met mogelijk ondoordacht gebruik. Een sneldalend systeem levert een gevaarlijke situatie op voor bezoekers. Als zij met het hoofd door de opening komen en het dalende scherm niet opmerken, kunnen zij zich niet tijdig in de veilige bezoekers zone terugtrekken, wat uiteraard wel de bedoeling van een dergelijk systeem is.

Een snelsluitend, omhoogkomend systeem bevindt zich echter altijd in het blikveld van de bezoeker, die zijn ogen immers op het baliepersoneel gericht heeft.  Het geactiveerde systeem wordt direct opgemerkt en de bezoeker zal zich uit reflex direct terugtrekken. Een tweede mogelijke reflex om met de handen het scherm tegen te houden zal mislukken vanwege de kracht van de beweging. In het eindtraject wordt de kracht echter dusdanig verlaagd dat afklemming van de vingers of handen niet leidt tot blijvende verwondingen.

Met deze uitgangspunten is een ontwerp gemaakt en gerealiseerd bij deze klant, en tot op de dag van vandaag nog in werking. Na deze succesvolle ontwikkeling en realisatie is het CoTech Veiligheidsscherm op tientallen locaties geplaatst, veelal in zorginstellingen (ziekenhuis, verslaafdenzorg, apotheek) maar tegenwoordig ook bij Gemeentes en particuliere ondernemingen. Klik voor een overzicht op referenties.