Bedreiging en geweld zijn gangbaar op de Huisartsenpost.

‘Bedreiging en geweld zijn gangbaar op de huisartsenpost’ kopte het dagblad Trouw op 19 juli 2019. Ook de andere grote dagbladen (Volkskrant, NRC, AD, Telegraaf), evenals verschillende omroepen zoals RTL en NOS (NOS-website en NOS Radio 1 Journaal) en later die dag Hart van Nederland besteedden aandacht aan de uitkomsten van het onderzoek dat Trouw, met medewerking van beroepsorganisatie ‘InEen’, uitvoerde onder huisartsenposten. 29 medewerkers vulden de vragenlijsten in. ‘InEen’ geeft aan niet verrast te zijn door het feit dat er sprake is van bedreiging en geweld, maar wel onthutst over de aantallen. Bijna 60% van de ondervraagde directeuren geeft aan dat het steeds vaker gebeurt. Het is voor de eerste keer dat er landelijke cijfers bekend zijn. Op korte termijn wil ‘InEen’ samen met haar leden bekijken of er behoefte is structureel landelijke cijfers te gaan bijhouden. Maar vooral is het belangrijk om met elkaar te bepalen of op landelijk niveau aanvullende maatregelen nodig zijn om aan deze kwalijke ontwikkeling een halt toe te roepen.

Uit onderzoek is gebleken dat agressieve cliënten eerder en vaker hun zin krijgen dan mensen die zich aan de regels houden. Dat is de reden dat de trend van agressie tegen zorgmedewerkers een stijgende lijn vertoond.

Met een CoTech Snelsluitend Veiligheidsscherm zorgt een huisartsenpost in ieder geval voor goede communicatie met de patiënt en veiligheid voor z’n personeel. Daarnaast is het personeel in staat om de balie snel en veilig af te sluiten waardoor de agressor niet zijn zin kan doordrijven. Met als uitkomst dat de agressie tot een, voor de agressor, ongewenst resultaat leidt.