Woningcorporatie Parteon kiest CoTech.

Parteon is een middelgrote woningcorporatie die in de Zaanstreek ca. 16.000 huurwoningen beheert. Parteon heeft voornamelijk woningen in de sociale huurklasse. Daarbij spannen de mensen van Parteon zich in om de huren betaalbaar te houden en de kwaliteit van de woningen op goed niveau.

Omdat Parteon op heldere en open wijze met haar huurders en potentiële huurders wil communiceren, beschikken ze over een makkelijk toegankelijk klantcontactcentrum aan de Markstraat in Wormerveer. Hier worden klanten persoonlijk te woord gestaan door een team geroutineerde medewerkers.

Helaas ontstaan er soms misverstanden of worden woningzoekenden emotioneel. Een huis is immers een basisbehoefte dus dat dit gebeurt is begrijpelijk. Het is uiteraard niet begrijpelijk als dit leidt tot agressie. Soms gebeurt dit toch. Omdat Parteon zich vriendelijk en toegankelijk wil blijven opstellen hanteren ze een open-balie beleid.

Om het veiligheidsgevoel van de balie-wedewerkers daarbij op een goed niveau te houden is er voor gekozen om een nauwelijks zichtbaar CoTech Veiligheidsscherm in de balie op te nemen. Bijkomend voordeel is dat het systeem in de bestaande balie geïntegreerd kan worden. Er hoeft geen nieuwe balie geplaatst te worden en de dagelijkse bedrijfsvoering kan naar verwachting gewoon doorgaan.

Het systeem wordt naar verwachting begin maart 2017 geplaatst.