Gemiddeld 12 agressiegevallen per dag in de Nederlandse ziekenhuizen.

Deze week werden nieuwe cijfers bekend over agressie en geweld waaraan zorgpersoneel bloot staat. Men heeft in 2012 4.150 gevallen van fysiek of verbaal geweld in alleen al de zorg geregistreerd. Dit betekent gemiddeld 12 incidenten per dag.


Let wel : die gerapporteerd worden. Veel medewerkers lijken te accepteren dat het omgaan met geweld en agressie bij de functie hoort en rapporteren in veel gevallen niet. Ook om langdurige nasleep of angst voor represailles van de geweldpleger. Bovendien zijn deze cijfers exclusief de gevallen van agressie of geweld in andere publieke functies dan de zorg, bijvoorbeeld de politie, het openbaar vervoer, etc.