St. Jans gasthuis in Weert kiest voor CoTech.

Ook het St. Jans gasthuis in Weert kiest voor CoTech. Voor de vernieuwing van de centrale entree, die dan ook de nachtingang van het ziekenhuis en de Spoedeisende Hulp wordt, zocht men een veilige en klantvriendelijke oplossing voor de balie waar men 24 uur per dag bezoekers en cliënten te woord staat.

Het is de beveiligingsafdeling die kiest voor een snelsluitend Veiligheidsscherm van CoTech. Uiteraard wordt een beveiliger geacht om de-escalerend en doortastend te kunnen optreden bij noodsituaties. Maar juist bij een centrale entree heeft de beveiligingsafdeling een coördinerende functie voor het gehele ziekenhuis. Deze moet altijd bemenst zijn. Het St. Jans gasthuis is zich hier terdege van bewust en kiest voor een klantvriendelijke, open uitstraling van de balie en een effectief veiligheidssysteem van CoTech.