GGZ Eindhoven kiest voor CoTech.

Een onderdeel van GGZ Eindhoven is de instelling ‘De Woenselse Poort’. De Woenselse Poort biedt forensische zorg aan psychiatrische patiënten. De patiënten (‘cliënten’) zijn volledig of deels inwonend en zijn meestal door een rechter veroordeelt voor een delict. ‘De Woenselse Poort’ is een TBS instelling.

Goede communicatie is uiteraard belangrijk bij de behandelingen. Zowel voor cliënten, medewerkers als de samenleving. Dit is de reden dat men bijvoorbeeld gekozen heeft voor een volledig open balie, waar personeel goed met bezoekers en cliënten kan communiceren.

Omdat het zorg en behandeling van een speciale groep betreft zijn veiligheidsmaatregelen hierbij onontkoombaar. Soms is dit zichtbaar, maar men kiest bij voorkeur voor onzichtbare maatregelen. Dit geeft de minste overlast. Gelukkig heeft men met het CoTech Veiligheidsscherm een systeem dat vrijwel onzichtbaar in de balie kan worden geïnstalleerd.

Er wordt een compleet nieuwe balie gerealiseerd. Naar verwachting is deze medio mei 2018 gereed.