Besparen op beveiliging.

Besparen en bezuinigen.  Het heeft een negatieve klank gekregen omdat je al snel denkt aan ‘verlies’ van dingen die je toch echt nodig hebt. Maar als je het van dichtbij bekijkt, zie je dat besparen of bezuinigen soms inderdaad, noodgedwongen,  verlies betekent, maar vaak ook het vinden van ‘just-enough’ oplossingen waar je zeer tevreden mee kunt zijn en die precies leveren wat je nodig hebt. Niets meer en niets minder.

Vanuit deze optiek wordt binnen de meeste organisaties gekeken naar de manier waarop de taken zo efficiënt mogelijk uitgevoerd kunnen worden.

Dit klinkt als een open deur, maar door verandering van externe omstandigheden is het efficiënte werken continu onderhevig aan verandering. Dit heeft verandering van werkprocessen tot gevolg. Wat eerst prima was, blijkt later verouderd en niet meer te voldoen aan de doelstelling van de organisatie.

Dit geldt ook voor beveiliging. Het liefst doen organisaties hun werk zonder beveiliging. Helaas levert de spanning tussen enerzijds de dienstverlening ten behoeve van gezondheid of welzijn en anderzijds de ‘schaarste’ die we in onze economie op elk gebied creëren om tot waarde te komen, de nodige agressie op tussen de ‘zorg/welzijn behoevende’ en de ‘zorg/welzijnsverlener’.

Beveiliging van de zorg/welzijnsverlener is dus nodig bij het uitoefenen van deze dienstverlenende taak. Nu is er de keuze in de uitvoering van de beveiliging.  Welke vorm is effectief en welke efficiënt ? De voorkeur gaat natuurlijk uit naar een oplossing die beide in zich heeft.

particuliere-beveiliging-klein_tcm123-438031

Beveiliging in personele vorm biedt de meeste mogelijkheden. Personeel is flexibel inzetbaar (op meerdere locaties, op meerdere tijdstippen, meerdere beveiligers) en kan ingrijpen op verschillende niveaus (preventief, zelfstandig verbaal, zelfstandig fysiek). Meestal effectief.

Nadeel van personele beveiliging is vaak het kostenplaatje en het feit dat een beveiliger een soort schijnveiligheid biedt omdat de persoon maar op een plaats tegelijk kan zijn. Soms efficiënt.

De techniek biedt hierbij uitkomst. We hebben inmiddels meerdere projecten waar door noodzakelijke bezuinigingen minder personele beveiliging beschikbaar is. Het CoTech Veiligheidsscherm biedt bescherming van baliepersoneel met een kostenplaatje dat veel lager ligt dan dat van personele beveiliging. Effectief en efficiënt!

We adviseren u graag over de beveiliging die het beste bij uw organisatie past.

 

St. Antonius zhs Sneek SEH balie II